HOMEPORT ניהול יאכטות

HOMEPORT היא חברת בינלאומית לניהול יאכטות פרטיות ומסחריות המציעה שירותים המותאמים אישית ללקוח.

מהו ניהול יאכטות?

ניהול יאכטות נועד לקיים מערכת תמיכה עבור בעלי יאכטות וצוותיהן. מטרתינו היא לוודא שהיאכטה מתוחזקת, פועלת ומנוהלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר. במצב זה יכול הבעלים ליהנות ולהיות רגוע, אם בעת שהותו על הסיפון או כשהוא הרחק משם, כשהוא בטוח שהיאכטה נמצאת תחת שליטה ובקרה מלאה.


מטרות הניהול הן:


עלויות

הורדת עלויות התפעול

תחזוקה

ניהול רמת תחזוקה מיטבית תוך הורדת הסיכוי לתקלות שבר ושמירה של ערך היאכטה

פיקוח ועזרה

פיקוח ועזרה בכל מה שנוגע לפעילות השוטפת של היאכטה.

ניהול

ניהול ותמיכה במשימות האדמיניסטרטיביות שקשורות בהפעלת היאכטה

אנו יודעים לתפור חליפה מיוחדת שתתאים בדיוק לשימוש הנדרש מן היאכטה

נשמח להרחיב ולפרט על כל היבטי הניהול לפי דרישה במייל או בטלפון